Polski
FOLIA FORESTALIA POLONICA
SERIES B — WOOD SCIENCE • ISSN 0071-6685
Issue

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Issue 5 (1963)

Jerzy Ważny, Michał Czajnik
Występowanie grzybów niszczących drewno w budynkach na terenie Polski: 5-17
Paper in Polish
Jerzy Ważny, Michał Czajnik
Występowanie grzybów niszczących drewno w tunelu doświadczalnym metro w Warszawie: 19-35
Paper in Polish
Jerzy Ważny
Studia porównawcze nad różnymi szczepami grzybów Coniophora cerebella Pers. i Merulius lacrymans (Wulf.) Fr.: 37-62
Paper in Polish
Jerzy Ważny
Badania nad zastosowaniem barwnych reakcji do oznaczania grzybów niszczących drewno: 63-78
Paper in Polish
Jerzy Ważny, Gustaw Lang, Alojzy Wójtowicz
Wpływ grzybów Coniophora cerebella Pers. i Merulius lacrymans (Wulf.) Fr. na skład chemiczny drewna sosny i buka: 79-94
Paper in Polish
Jerzy Ważny
Badania nad dokładnością onaczania wartości gryzbobójczej środków imregnacyjnych do drewna przy metodzie klockowej: 95-118
Paper in Polish
Tadeusz Wytwer
Wpływ stopnia wilgotności drewna na wnikanie impregnatów: 119-143
Paper in Polish
Jerzy Ważny, Tadeusz Wytwer
Badania nad impregnacją drewna metodą opryskiwania: 145-170
Paper in Polish
Jerzy Ważny, Tadeusz Wytwer
Badania nad odpornością trzciny (Phragmites communis Trin.) na działanie grzybów niszczących drewno: 171-194
Paper in Polish

→ SERIES A FORESTRY
Updated: 2009-12-21 Copyright © 1959-2010 Polish Academy of Sciences