Polski
FOLIA FORESTALIA POLONICA
SERIES B — WOOD SCIENCE • ISSN 0071-6685
Issue

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Issue 6 (1965)

Aleksander Korzeniowski
Badanie możliwości pomiaru odkształceń układu drewno-klej za pomoca oporowych czujników tensometrycznych umieszczonych w skleinie: 5-62
Paper in Polish
A. Olgierd Korczewski
Analiza niektórych podstawowych zagadnień produkcji liściastych półfabrykatów tartych: 63-127
Paper in Polish
Bolesław Gonet
Wpływ ciśnienia i czasu parowania na kurczliwość i pęcznienie drewna bukowego: 129-180
Paper in Polish
Aleksander Korzeniowski
Badania nad modułem sprężystości warstwowego układu drewno-klej mocznikowy: 181-269
Paper in Polish
Jan Dominik, Jerzy Ważny
Badania nad własnościami owadobójczymi środków impregnacyjnych do drewna: 271-285
Paper in Polish
Jan Kowalski, Aleksandra Kempińska
Badania nad ustaleniem optymalnych warunków przechowywania olejków igliwiowych: 287-302
Paper in Polish

→ SERIES A FORESTRY
Updated: 2009-12-21 Copyright © 1959-2010 Polish Academy of Sciences