English
FOLIA FORESTALIA POLONICA
SERIES B — WOOD SCIENCE • ISSN 0071-6685

Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny:
prof. dr Waldemar Moliński

Członkowie:
dr Hanna Pachelska
prof. dr Arnold Wilczyński

Sekretarz redakcji:
dr Wiesław Olek

Rada programowa

prof. dr Pavlo Bekhta, Lviv, Ukraina
prof. dr Igor Čunderlík, Zvolen, Słowacja
prof. dr Jozef Kúdela, Zvolen, Słowacja
prof. dr Peter Niemz, Zürich, Szwajcaria
prof. dr Stanisław Proszyk, Poznań
prof. dr Leszek Żukowski, Warszawa

Adres redakcji

Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań

tel.: +48 618 487 472
e-mail: olek@up.poznan.pl

→ SERIES A FORESTRY
Updated: 2011-04-21 Copyright © 1959-2010 Polish Academy of Sciences