Polski
FOLIA FORESTALIA POLONICA
SERIES B — WOOD SCIENCE • ISSN 0071-6685

Editorial Board

Editor-in-Chief:
Prof. Dr. Waldemar Moliński

Associate Editors:
Dr. Hanna Pachelska
Prof. Dr. Arnold Wilczyński

Scientific Secretary:
Dr. Wiesław Olek

Editorial Advisory Board

Prof. Dr. Pavlo Bekhta, Lviv, Ukraine
Prof. Dr. Igor Čunderlík, Zvolen, Slovakia
Prof. Dr. Jozef Kúdela, Zvolen, Slovakia
Prof. Dr. Peter Niemz, Zürich, Switzerland
Prof. Dr. Stanisław Proszyk, Poznań, Poland
Prof. Dr. Leszek Żukowski, Warsaw, Poland

Correspondence Address

Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
Poland

phone: +48 618 487 472
e-mail: olek@up.poznan.pl

→ SERIES A FORESTRY
Updated: 2011-04-21 Copyright © 1959-2010 Polish Academy of Sciences